تیتر سه

  • چرا کارمندان شبکه بانکی در برنامه واکسیناسیون قرار ندارند؟

    چرا کارمندان شبکه بانکی در برنامه واکسیناسیون قرار ندارند؟

    شعب بانکی به رغم همه هشدارها و تمهیدات شبکه بانکی، یکی از شلوغ ترین مراکز شهری وشاهراه انتقال ویروس کرونا است به طوری که شعب اینک در لیست ۳ مکان پرریسک ابتلا به کرونا ویروس قرار دادند و قطعا کارمندان شعب با توجه به اهمیت حضور در محل کار و ضرورت فعالیت شعب بانکی، قطعا باید یکی از اولویت های مهم دریافت واکسن کرونا به شمار آیند.

بانک و بیمه