مسکن

  • فروش اقساطی ۴۱هزار واحد مسکن مهر پردیس

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس توضیح داد؛

    فروش اقساطی ۴۱هزار واحد مسکن مهر پردیس

    مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از فروش اقساطی ۴۱هزار واحد مسکن مهر در این شهر جدید خبر داد و گفت: تاکنون ۴۵هزار واحد نیز افتتاح شده است.